تبلیغات
(-• بیا تو صفا دانلود•-) (-• بیا تو صفا دانلود•-) - از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود
 

از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود

نویسنده: میلاد

 

از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه آن جالب بود سؤال از این قرار بود:نظر خودتان را راجع به راه حل كمبود غذا در سایر كشورها صادقانه بیان كنید؟ و جالب اینکه كسی جوابی نداد چون در آفریقا كسی نمی دانست 'غذا' یعنیچه؟در آسیا كسی نمی دانست 'نظر' یعنی چه؟ در اروپای شرقی كسی نمی دانست'صادقانه' یعنی چه؟در اروپای غربی كسی نمی دانست 'كمبود' یعنی چه؟ و درآمریكا كسی نمی دانست 'سایر كشورها' یعنی چه?؟


 

() نظرات